Vierailut Lepokodilla

Mallusjoen Lepokodin vierailuohjeet 26.11.2020 alkaen:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella koronatilanne on merkittävästi vaikeutunut ja alue on leviämisvaiheessa. Tästä syystä joudumme tiukentamaan ainakin 14.12.2020 saakka vierailuun liittyviä ohjeita. Asukkaiden ja omaisten sekä läheisten tapaaminen ja ulkoileminen tapahtuu jatkossa seuraavin ohjein:

 • Asukkaalla tai hänen vierailijallaan ei saa olla hengitystieinfektioiden oireita vierailuiden aikana.
 • Tapaamiset omaisten kanssa sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Tapaamisaikoja porrastamalla henkilökunta pystyy opastamaan vierailijoille turvalliset vierailukäytännöt.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Vierailulle voi tulla kerrallaan yksi läheinen.
 • Vierailut pidetään lyhyinä, esimerkiksi 15 minuutin mittaisina.
 • Vierailijat pitävät 1-2 metrin turvavälin sekä asukkaisiin että henkilökuntaan.
 • Vierailija menee suoraan asukkaan huoneeseen välttäen turhaa liikkumista yleisissä tiloissa.
 • Ennen tapaamista tulee käyttää käsidesiä ja käsihygieniasta tulee huolehtia koko vierailun ajan.
 • Omaisella tulee olla mukanaan suunenäsuojain. Tarvittaessa henkilökuntamme opastaa suojaimen oikeaoppisessa käytössä. Mikäli vierailijalla ei ole suojainta mukana, henkilökuntamme antaa suojaimen.
 • Ylläolevien ohjeiden mukaisesti vierailija ja asukas voivat myös ulkoilla.

 

Kotilomat tai lomat omaisten luona

 • Asukkaan kotilomia ei suositella korona leviämisvaiheessa.

 

Mikäli vierailuohjeita ei noudateta, ei vierailuille valitettavasti voi tulla.