Töissä Lepokodilla

Meillä pääset työskentelemään osana moniammatillista, asiantuntevaa porukkaa. Suurin osa henkilökunnastamme on lähihoitajia, mutta henkilökuntaan kuuluu myös sairaanhoitajia, geronomi, fysioterapeutti sekä sosionomeja.

Tuki- ja hallintopalvelut on meillä järjestetty omana toimintana. Keittiö- sekä kodin- ja kiinteistöhuollon ammattilaiset huolehtivat palvelukotiemme ruokailuista, siisteydestä sekä kiinteistöjen kunnossapidosta. Hallinnossa työskentelee yksiköiden esimiesten lisäksi toiminnanjohtaja.

Lepokotia ylläpitävä Mallusjokisäätiö on aidosti työntekijöistään välittävä työnantaja ja haluammekin tarjota työntekijöille mahdollisuuksia vaikuttaa sekä kehittää niin omaa osaamista kuin Lepokodin toimintaakin.  Meillä työskennellään hyvässä hengessä yhdessä asukkaitamme varten.

Työntekijöitämme on perinteisesti yhdistänyt vahva ja pitkäaikainen sitoutuminen Lepokotiin. Eri sukupolvet työskentelevät meillä saumattomasti yhdessä ja työvuorossa saattaa hyvinkin olla vaikka äiti ja tytär. Nuorten työntekijöiden mukanaan tuoma raikkaus ja uudet tuulet sekoittuvat meillä jo pitkään työskennelleiden työntekijöiden kokemukseen ja suureen määrään hiljaista tietoa, luoden oivan ympäristön kehittämiselle ja oppimiselle.