Vapaita paikkoja

Kotiranta, ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Muistisairaiden ryhmäkodissa vapautumassa kolme asuntoa.

Lisätietoja:  palveluasumisen esimies Sinikka Laine, puh. 044 377 8441 ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä, puh. 044 505 5398.

Pääskylä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen

Tällä hetkellä ei vapaita asuntoja. Kannattaa kuitenkin kysyä vapautuvia asuntoja.

Lisätietoja: palveluasumisen esimies Maria Viljamaa, puh. 044 244 8993 ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä, puh. 044 505 5398. 

Väinölä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen

Tällä hetkellä ei vapaita asuntoja. Kannattaa kuitenkin kysyä vapautuvia asuntoja.

Lisätietoja: palveluasumisen esimies Maria Viljamaa, puh. 044 244 8993 ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä, puh. 044 505 5398. 

Lyhytaikainen asuminen/omaishoidon vapaat

Lisätietoja: palveluasumisen esimies Sinikka Laine, puh. 044 377 8441 ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä, puh. 044 505 5398.