Vapaita paikkoja

Kotiranta, ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen

Tällä hetkellä ei vapaita asuntoja. Kannattaa kuitenkin kysyä vapautuvia asuntoja.

Lisätietoja:  palveluasumisen esimies Sinikka Laine ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä.

Pääskylä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen

Tällä hetkellä ei vapaita asuntoja. Kannattaa kuitenkin kysyä vapautuvia asuntoja.

Lisätietoja: palveluasumisen esimies Maria Viljamaa ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä. 

Väinölä, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen

Tällä hetkellä ei vapaita asuntoja. Kannattaa kuitenkin kysyä vapautuvia asuntoja.

Lisätietoja: palveluasumisen esimies Maria Viljamaa ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä. 

Lyhytaikainen asuminen/omaishoidon vapaat

Lisätietoja: palveluasumisen esimies Sinikka Laine ja toiminnanjohtaja Tarja Perälä.

Tarja Perälä Toiminnanjohtaja
Sinikka Laine Palveluasumisen esimies, ikääntyneiden palvelut
Maria Viljamaa Palveluasumisen esimies, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut